• Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki

Informacja dotycząca wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym,  stanowiących własność Gminy Liszki.

WÓJT  GMINY  LISZKI

32-060 LISZKI  230

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, Liszki 230, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 09.03.2012r. do 29.03.2012r. wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, w miejscowości Liszki, Kaszów, Mników, Czułów, stanowiących własność Gminy Liszki.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour